World Kidney Day 2021

Location

Fujian Medical University Union Hospital, Fuzhou 29 Xinquan Rd, Dong Jie Kou Shang Quan, Gulou District, Fuzhou, Fuzhou, Fujian, China, 350001 China

Date of event

11 March 2021 
12:00pm

Socials

1 patient education seminar

Share this activity

Facebook
X/Twitter
LinkedIn
Email