World Kidney Day 2021

Location

Fujian Provincial Hospital, Fuzhou 134 East St, Wu Si Lu Zhong Yang Shang Wu Qu, Gulou District, Fuzhou, Fuzhou, Fujian, China China

Date of event

11 March 2021 
12:00pm

Socials

free consultation, 1 patient education seminar

Share this activity

Facebook
X/Twitter
LinkedIn
Email