World Kidney Day 2013

Location

The Romanian Society of Nephrology 32736 Romania

Date of event

14 March 2013 
9:00am

Socials

The Romanian Society of Nephrology organizes on 14 of March 2013, a series of public events dedicated especially to those people who suffer from kidney disease. The main goal is to raise awareness about the dangers and the risk factors of kidney disease. A Scientific Symposium is held in Craiova City, dedicated to physicians and students. The topics discussed will concern the importance of prevention and early diagnosed kidney disease and the prevalence of these diseases nationwide. A voluntary action will also take place in order to share informative materials about kidney disease in schools and colleges, to pull a warning about the increased incidence of these diseases wordwide. Cu ocazia Zilei Mondiale a Rinichiului, Societatea Română de Nefrologie organizează în data de 14 martie 2013, o serie de evenimente dedicate publicului larg, în special persoanelor predispuse la boli renale, scopul fiind informarea despre pericolele bolilor de rinichi și asupra factorilor de risc pentru afecțiuni renale. La Craiova, se desfășoară sub egida Societății Române de Nefrologie, Simpozionul Științific dedicat Zilei Mondiale a Rinichiului, la care vor participa medici si studenți. Temele dezbătute vizează importanța prevenției, dignosticului precoce și tratamentului bolilor de rinichi, precum și prevalența acestor afecțiuni la nivel național. De asemenea, se va organiza și o actiune de voluntariat, prin care se vor împărți materiale informative cu privire la bolile renale prin scoli și licee, pentru a trage un semnal de alarmă referitor la incidența crescută a acestor afecțiuni.

Share this activity

Facebook
X/Twitter
LinkedIn
Email