Svetski dan bubrega 2020 ~ World kidney day 2020

Location

Dom zdravlja Tutin Srbija, Tutin, Bogoljuba Čukića 12 Serbia

Date of event

19 March 2020 
1:00pm

Dana 19.03.2020 u prostorijama centra za hemodijalizu održaće se predavanje na temu “Značaj i važnost prevencije i lečenja bubrežnih bolesti ”. Na predavanju će se prisutni upoznati sa činjenicama o bolestima bubrega, o značaju prevencije bubrežnih bolesti. Pradavanje je otvoreno kako za stručnu javnost tako i za sve gradjane. Biće podeljen i odredjen broj edukativnog materijala kako bi se javnost što bolje i šire upoznala sa aktuelnom problematikom. Početak: 13 časova. Predavač: dr sci. med. Nedim Hamzagić

Share this activity

Facebook
X/Twitter
LinkedIn
Email