ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ

1 στους 10 ενήλικες παγκοσμίως πάσχει από Χρόνια Νεφρική Νόσο, η οποία χωρίς φροντίδα μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.
Η θνητότητα που σχετίζεται με τη Νεφρική Νόσο συνεχίζει να αυξάνεται κάθε χρόνο και προβλέπεται ότι θα αποτελεί την 5η κατά σειρά κυριότερη αιτία θανάτου μέχρι το 2040.
Το έλλειμμα γνώσης και εκπαίδευσης αντιπαλεύει τον αγώνα ενάντια στη Χρόνια Νεφρική Νόσο και αυξάνει τη θνητότητα που σχετίζεται με τη νόσο.

Το επίμονο και συνεχιζόμενο έλλειμμα γνώσης σχετικά με τη ΧΝΝ διαφαίνεται σε όλα τα επίπεδα της ιατρικής φροντίδας:

Στην κοινωνία

Τα εμπόδια στην καλύτερη κατανόηση της υγείας των νεφρών περιλαμβάνουν την περιπλοκότητα στην πληροφόρηση αναφορικά με τη Χρόνια Νεφρική Νόσο, τη μειωμένη ευαισθητοποίηση και έλλειψη εκπαίδευσης για τη νόσο, την ελλιπή διαθέσιμη πληροφόρηση και την περιορισμένη διάθεση για απόκτηση βαθύτερης γνώσης σχετικά με αυτήν.

Read more

Στους εργαζομένους στον τομέα της υγείας

Ένα άλλο εμπόδιο που πρέπει να υπερκεραστεί για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τη νεφρική νόσο είναι μια πιο εστιασμένη ιατρική εκπαίδευση, καθώς είναι υπεύθυνοι για την ιατρική κατάσταση των ασθενών.

Read more

Στην πολιτική ηγεσία που είναι υπεύθυνη για την Υγεία

Η ΧΝΝ αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, αλλά δε βρίσκεται ψηλά στις σχετιζόμενες προτεραιότητες των κυβερνήσεων με τον τομέα της υγείας (WKD-Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 2008). Εντούτοις, οι πολιτικές δεσμεύσεις επικεντρώνονται κυρίως σε προγράμματα τεσσάρων μη μεταδοτικών ασθενειών - καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνο, διαβήτη και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις.

Read more

Η Κοινή Διοικούσα Επιτροπή της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού καλεί το γενικό πληθυσμό παγκοσμίως όχι μόνο να πληροφορηθεί γενικά για τη νεφρική νόσο, αλλά και να ενεργοποιηθεί και να εκτιμήσει την υγεία και την κατάσταση της ίδιας του της νεφρικής του λειτουργίας. Επί παραδείγματι να εκτιμήσει τα επίπεδα της αρτηριακής του πίεσης και να μάθει τους θεραπευτικούς στόχους. Η Νεφρική Νόσος μας αφορά όλους όσους ανήκουμε στην παγκόσμια νεφρολογική κοινότητα – ιατρούς, επιστήμονες, νοσηλευτές και άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ασθενείς, διοικητικούς, εμπειρογνώμονες στην πολιτική της υγείας, κυβερνητικούς αξιωματούχους, νεφρολογικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Όλοι πρέπει να γνωρίσουμε τους τρόπους με τους οποίους η μεγαλύτερη προσοχή στην υγεία των νεφρών θα μπορεί να οδηγήσει στις βέλτιστες κυβερνητικές πολιτικές για τους ασθενείς με νεφρική νόσο και στην αύξηση του προϋπολογισμού για την υγειονομική περίθαλψη.

Επιπλέον, Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε το ευρύ κοινό να υιοθετήσει μια υγιεινή διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής (πρόσβαση σε καθαρό νερό, άσκηση, υγιεινή διατροφή, διακοπή καπνίσματος και πρόληψη της κλιματικής αλλαγής). Ο σκοπός είναι η διατήρηση της καλής υγείας των νεφρών και της νεφρικής λειτουργίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στους ασθενείς με ΧΝΝ, αλλά και η συνολική αύξηση της επαγρύπνησης του γενικού πληθυσμού που αφορά στη σημασία των νεφρών και της λειτουργίας τους.

Θα θέλαμε να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε την εκπαίδευση των ασθενών με νεφρική νόσο (που θα συμπεριλαμβάνει πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη διατροφή και τον τρόπο ζωής) με σκοπό τόσο την αύξηση της αυτοπεποίθησης των ίδιων και των συνοδών που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους, όσο και την ενδυνάμωση των συστημάτων υποστήριξής τους. Τελικό στόχο αποτελεί η βελτίωση της υγείας των ασθενών και η επίτευξη εκείνων των στόχων ζωής που έχουν νόημα και σημασία για τους ασθενείς με ΧΝΝ αλλά και με ΧΝΑΤΣ.

Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προκειμένου να αναπτύξουν κλινικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη διάγνωση και τη διαχείριση των ασθενών με ΧΝΝ σε όλο το φάσμα της, από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της ΧΝΝ έως τη δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη και τη φροντίδα της νεφρικής ανεπάρκειας.

Προτείνουμε την ενσωμάτωση της ΧΝΝ και της πρόληψης της νεφρικής ανεπάρκειας σε εθνικά προγράμματα για μη μεταδοτικές ασθένειες. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να παρέχονται ουσιαστικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, απαραίτητες για τη βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης και παρακολούθησης της υγείας των νεφρών, καθώς και για ζητήματα που σχετίζονται με τη ΧΝΝ και αφορούν σε άγχος, κατάθλιψη, άγχος, διαταραχές κινητικότητας και αδυναμίας των ασθενών. Επίσης, με αυτά τα προγράμματα θα αναπτυχθούν στρατηγικές εκπαίδευσης και ανακούφισης αυτών των συμπτωμάτων, έτσι ώστε οι ασθενείς ή/και οι συνοδοί που φροντίζουν για την υγεία τους να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πρέπει να ενημερώσουμε τους πολιτικούς σχετικά με τον αντίκτυπο της νεφρικής νόσου και της νεφρικής ανεπάρκειας στην υγεία των ψηφοφόρων τους καθώς και τη σχετική επιβάρυνση της νόσου στους προϋπολογισμούς για την υγεία και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Με αυτόν το τρόπο μπορούμε να ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση πολιτικών πρωτοβουλιών και την καταλληλότερη κατανομή πόρων που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της νεφρικής νόσου και βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών με ΧΝΝ.

Ασχοληθείτε και εμπλακείτε ενεργά

Κατεβάστε τις παραπομπές μας

Υλικό από την Εκστρατεία του 2022

Αφίσα της Εκστρατείας του 2022

Το λογότυπο της ΠΗΜ

Πνευματικά Δικαιώματα και άδειες

Επιπλέον υλικό

Σχολικά σετ

Δελτίο Τύπου

Προσθέστε τη δραστηριότητά σας

Σε όλο τον κόσμο θα πραγματοποιηθύν συγκεντρώσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού στις 10 Μαρτίου του 2022. Εσείς πώς θα την γιορτάσετε; Παρακαλείστε να μας ενημερώσετε δημοσιεύοντας πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στον παραπάνω χάρτη!

Κοινοποιήστε το μήνυμά μας

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να ευαισθητοποιήσουμε και να εμψυχώσουμε τους ανθρώπους που ζουν με τη νεφρική νόσο!

Μάθε για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

Διεθνής εκστρατεία για να αναγνωριστεί η σημασία των νεφρών μας

Η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού γιορτάζεται κάθε χρόνο. Σε ολόκληρο τον κόσμο διοργανώνονται ποικίλες εκδηλώσεις από δωρεάν έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για το κοινό στην Αργεντινή μέχρι Μαραθώνιος Ζούμπα στη Μαλαισία. Όλα γίνονται για να κινηθει το ενδιαφέρον και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του κοινού όσο αφορά στρατηγικές πρόληψης, αναγνώριση παραγόντων κινδύνου και επιβίωση με νεφρική νόσο. Ο στόχος μας είναι Υγεία των νεφρών για όλους.

Τι μπορείτε να κάνετε για την υγεία των νεφρών σας;

Υπάρχουν αρκετοί εύκολοι τρόποι για να ελαττώστετ τον κίνδυνο να εμφανίσετε νεφρική νόσο. Δείτε τους 8 χρυσούς κανόνες

  1. Διατηρηθείτε σε καλή φυσική κατάσταση
  2. Φάτε υγιεινά
  3. Ελέγξτε το σάκχαρό σας
  4. Ελέγξτε την αρτηριακή σας πίεση
  5. Πιείτε αρκετά υγρά, ενυδατωθείτε σωστά
  6. Μην καπνίζετε
  7. Αποφύγετε τη λήψη μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, όπως αντιφλεγμονώδη και παυσίπονα
  8. Ελέγξτε τη νεφρική σας λειτουργία ειδικά αν έχετε παράγοντες κινδύνου

Contact Us

World Kidney Day
ISN – Global Operations Center
Avenue des Arts 1-2, 6th floor,
1210, Brussels, Belgium
Tel +32 2 808 04 20
info@worldkidneyday.org

Join Our Mailing List

Keep up to date with World Kidney Day news by signing up to receive our emails. We only send about six to eight a year, and promise not to share your details with anyone else. Thanks!