Υγιείς νεφροί για όλους και παντού: Ζώντας καλά με τη Νεφρική Νόσο

10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ)
Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο βρίσκονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας ή έχουν λάβει νεφρικό μόσχευμα
Πολλοί περισσότεροι θα χρειάζονταν θεραπεία αλλά δεν τη λαμβάνουν

Γιατί έχει σημασία;

Η διάγνωση της νεφρικής νόσου μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση

Η διάγνωση της νεφρικής νόσου μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση, τόσο για τον ασθενή όσο και για το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον. Η διάγνωση και η αντιμετώπισή της νεφρικής νόσου, ιδίως στα πιο προχωρημένα στάδια της, έχει σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των ασθενών, των φίλων και των οικογενειών τους και τους εμποδίζει να εργάζονται και να συμμετέχουν σε καθημερινές δραστηριότητες όπως τα ταξίδια και οι κοινωνικές επαφές. Ταυτόχρονα προκαλεί σημαντικά προβλήματα και ποικιλία συμπτωμάτων όπως αδυναμία, καταβολή, πόνος, κατάθλιψη, γνωσιακή δυσλειτουργία, γαστρεντερικές διαταραχές και προβλήματα στον ύπνο.

Read more

Η τρέχουσα θεώρηση για αντιμετώπιση και θεραπεία της νεφρικής νόσου

Η τρέχουσα θεώρηση για αντιμετώπιση και θεραπεία της νεφρικής νόσου στοχεύει στην επιμήκυνση της ζωής μέσω διατήρησης, αποκατάστασης ή υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Ταυτόχρονα, στοχεύει σε ανακούφιση των συμπτωμάτων ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα στη συνολική διαχείριση της νεφρικής νόσου. Αυτή η προσέγγιση που επικεντρώνεται στην ασθένεια μπορεί να είναι ανεπαρκής καθώς δεν αντικατοπτρίζει ικανοποιητικά τις προτεραιότητες και τις αξίες των ασθενών. Τα άτομα που ζουν με τη νεφρική νόσο θέλουν πάνω από όλα να ζήσουν καλά και να διατηρήσουν το ρόλο και την κοινωνική ζωή τους με κάποια κανονικότητα, επιτυγχάνοντας μια αίσθηση ελέγχου πάνω στην υγεία και την ευημερία τους. Η επικρατούσα σήμερα θεώρηση για την αντιμετώπιση της νεφρικής νόσου εμποδίζει επιπλέον την ενεργό συμμετοχή των ασθενών καθώς δεν έχουν ουσιαστική παρέμβαση στη διαχείριση και θεραπεία της νόσου τους. Αυτό με τη σειρά του τους οδηγεί να αντιλαμβάνονται συχνά τη θεραπεία ως κάτι που τους επιβαλλεται, σαν μια τιμωρία έξω από τον έλεγχό τους. Προκειμένου οι ασθενείς να είναι αυτάρκεις, αφοσιωμένοι και η θεραπεία τους αποτελεσματική πρέπει να κατανοήσουν πλήρως ότι τα συμπτώματά τους μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και ταυτόχρονα να αποκτήσουν κίνητρα ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη θεραπεία τους. Η ενεργός συμμετοχή στη ζωή και τη θεραπεία είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ανθρώπους που τους φροντίζουν, σε αντίθεση με το αίσθημα απογοήτευσης και περιορισμού που πολλές φορές συνοδεύει την τρέχουσα προσέγγιση στην αντιμετώπιση της νεφρικής νόσου.

Read more

Ζώντας Καλά με τη Νεφρική Νόσο

Η Συντονιστική Επιτροπή για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού κήρυξε το 2021 ως το έτος «Ζώντας Καλά με τη Νεφρική Νόσο». Η εντατικοποίηση της εκπαίδευσης και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση των συμπτωμάτων και την υποστήριξη των ασθενών, εξυπηρετεί τον απώτερο στόχο της ενεργού συμμετοχής τους στη ζωή. Ενώ τα μέτρα για την πρόληψη της νεφρικής νόσου και την καθυστέρηση της εξέλιξής της είναι σημαντικά, οι ασθενείς με νεφρική νόσο -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή είναι μεταμοσχευμένοι- και οι άνθρωποι που τους φροντίζουν θα πρέπει μέσα από συντονισμένες προσπάθειες των σχετικών οργανισμών και της νεφρολογικής κοινότητας να έχουν την αίσθηση μιας διαρκούς και αποτελεσματικής υποστήριξης, ειδικά κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων όπως οι πανδημίες.

Read more

Η Συντονιστική Επιτροπή για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού ζητά να συμπεριληφθεί η συμμετοχή στη ζωή ως ένας βασικός πυλώνας της φροντίδας των ασθενών με ΧΝΝ και ως ένα δομικό συστατικό στην προσπάθεια για την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η ευζωία των ασθενών με νεφρική νόσο.

Επιπλέον, Οι ασθενείς με ΧΝΝ και τα μέλη της οικογένειάς τους ή άλλοι άνθρωποι που συμμετέχουν στη φροντίδα τους, θα πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να επιτύχουν τα αποτελέσματα και τους στόχους ζωής που έχουν πραγματική σημασία για αυτούς. Αυτό απαιτεί από τους ασθενείς να κατανοήσουν το ρόλο τους, να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση ώστε να μπορούν να συζητούν και να συναποφασίζουν με τους θεράποντες γιατρούς, καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να επιτύχουν την αποτελεσματική αυτο-διαχείριη της ασθένειας και της ίδιας τους της ζωής.

Στη συνέχεια, συνιστούμε την ενίσχυση της συνεργασίας με τους ασθενείς όσο αφορά στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων σε πρακτικές και πολιτικές που τους βοηθούν να ζουν καλά. Αυτό απαιτεί υποστήριξη με συνεπή, εύκολη και ουσιαστική επικοινωνία.

Επιδιώκουμε ακόμη, μεγαλύτερη έμφαση σε στρατηγικές για να υποστηριχθεί το σθένος και η αποφασιστικότητα των ασθενών, να αξιοποιηθούν οι κοινωνικές επαφές, να επιτευχθεί η κατανόηση της κατάστασης, να αποκτηθούν γνώσεις, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην υποστήριξη και να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη στην αυτοδιαχείριση.

Αναζητούμε περισσότερο αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση των συμπτωμάτων για όλους τους ασθενείς με νεφρική νόσο, πέρα από τις παραδοσιακές θεραπείες, και αποδοτική διαχείριση διαταραχών όπως πόνος, προβλήματα ύπνου, ανησυχία, κατάθλιψη, άγχος, δυσκινησία, αδυναμία και άλλα. Επίσης επιζητούμε την υιοθέτηση στρατηγικών εκπαίδευσης και διαχείρισης προκειμένου να ανακουφιστούν αυτά τα συμπτώματα, ώστε οι ασθενείς και οι άνθρωποι που τους φροντίζουν να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πρέπει να προχωρήσουμε πέρα ​​από τα καθιερωμένα και να προωθήσουμε την εστιασμένη στον ασθενή έρευνα, κλινική πρακτική και πολιτική υγείας. Η εμψύχωση των ασθενών, η συνεργασία και η επικοινωνία σε συνδυασμό με τη μετατόπιση του κέντρου βάρους προς μια προσέγγιση που τονίζει τα πλεονεκτήματα αναφορικά με τη φροντίδα των ασθενών, μπορούν να εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη και να εμφυσήσουν την ελπίδα στους ασθενείς ότι μπορούν πραγματικά να ζήσουν καλά με τη ΧΝΝ.

Ασχοληθείτε και εμπλακείτε ενεργά

Κατεβάστε τις παραπομπές μας

Υλικό από την Εκστρατεία του 2021

Αφίσα της Εκστρατείας του 2021

Το λογότυπο της ΠΗΜ

Πνευματικά Δικαιώματα και άδειες

Επιπλέον υλικό

Σχολικά σετ

Δελτίο Τύπου

Προσθέστε τη δραστηριότητά σας

Σε όλον τον κόσμο θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού στις 11 Μαρτίου 2021. Εσείς πως θα τη γιορτάσετε; Κοινοποιήστε το μέσω της ανάρτησης της δραστηριότητάς σας στον παραπάνω χάρτη!

Κοινοποιήστε το μήνυμά μας

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να ευαισθητοποιήσουμε και να εμψυχώσουμε τους ανθρώπους που ζουν με τη νεφρική νόσο!

Μάθε για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

Διεθνής εκστρατεία για να αναγνωριστεί η σημασία των νεφρών μας

Η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού γιορτάζεται κάθε χρόνο. Σε ολόκληρο τον κόσμο διοργανώνονται ποικίλες εκδηλώσεις από δωρεάν έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για το κοινό στην Αργεντινή μέχρι Μαραθώνιος Ζούμπα στη Μαλαισία. Όλα γίνονται για να κινηθει το ενδιαφέρον και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του κοινού όσο αφορά στρατηγικές πρόληψης, αναγνώριση παραγόντων κινδύνου και επιβίωση με νεφρική νόσο. Ο στόχος μας είναι Υγεία των νεφρών για όλους.

Τι μπορείτε να κάνετε για την υγεία των νεφρών σας;

Υπάρχουν αρκετοί εύκολοι τρόποι για να ελαττώστετ τον κίνδυνο να εμφανίσετε νεφρική νόσο. Δείτε τους 8 χρυσούς κανόνες

  1. Διατηρηθείτε σε καλή φυσική κατάσταση
  2. Φάτε υγιεινά
  3. Ελέγξτε το σάκχαρό σας
  4. Ελέγξτε την αρτηριακή σας πίεση
  5. Πιείτε αρκετά υγρά, ενυδατωθείτε σωστά
  6. Μην καπνίζετε
  7. Αποφύγετε τη λήψη μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, όπως αντιφλεγμονώδη και παυσίπονα
  8. Ελέγξτε τη νεφρική σας λειτουργία ειδικά αν έχετε παράγοντες κινδύνου

Contact Us

World Kidney Day
ISN – Global Operations Center
Avenue des Arts 1-2, 6th floor,
1210, Brussels, Belgium
Tel +32 2 808 04 20
info@worldkidneyday.org

Join Our Mailing List

Keep up to date with World Kidney Day news by signing up to receive our emails. We only send about six to eight a year, and promise not to share your details with anyone else. Thanks!