Women’s health and kidney disease

Bela Tomek, Voivodina kidney disease patients' association

21000 Novi Sad,Bulevar oslobođenja 6-8, Serbia - Sunday 11th of March 2018 at 10:00 AM

Са аспекта јавног здравља, односно за сваку особу, најважнија је примарна превенција и могућност која нам стоји на располагању: болести бубрега се могу спречити, затим се могу на време дијагностиковати, а тада је могуће применити мере секундарне превенције.
Процењује се да ову болест има једна од четири жене старосне доби од 65 до 74 године, као и половина популације од 75 или више година.

Map

Contact details

Email :
tomekcorridor@gmail.com

Website :
https://www.ns-nefro.org

Related Media

Women’s health and kidney disease
Women’s health and kidney disease

Contact Us

World Kidney Day
ISN – Global Operations Center
Avenue des Arts 1-2, 6th floor,
1210, Brussels, Belgium
Tel +32 2 808 04 20
info@worldkidneyday.org

Global Partners

Join Our Mailing List

Keep up to date with World Kidney Day news by signing up to receive our emails. We only send about six to eight a year, and promise not to share your details with anyone else. Thanks!